Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

TV tự nhảy kênh

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/30/2016

 TV tự động nhảy kênh.


Hiện tượng

TV tự động nhảy kênh.


Cách khắc phục

Bạn thử tháo PIN ra khỏi điều khiển mà nó hoạt động bình thường tức là

điều khiển từ xa TV của bạn bị bụi bẩn. Bạn có thể làm vệ sinh điều khiển của bạn .

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500