Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Không có đèn báo nguồn.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/23/2016

Không có đèn báo nguồn.


  Nguyên nhân

Do tắt chức năng báo nguồn trong menu cài đặt.

 

  Cách khắc phục 

Đối với dòng TV thường (không phải dòng SMART)

Cài đặt như sau

[Menu] → [Cài đặt] → [Cài đặt chung] → [Chỉ thị mặt trước] → [đèn báo tắt chờ] : ON

[Menu] → [Setting] → [General] → [Front indicator] → [Standby light] : ON


Đối với dòng Smart năm 2012~2013 cài đặt như sau:

[Home] or [Smart][Setting][General][Standby light][ON] 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500