Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Không xem được TV sau khi di chuyển nơi ở.

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/20/2016

Không xem được TV sau khi di chuyển nơi ở. Làm thế nào để kết nối được antenna?


 Yêu cầu

 Bạn cần cài đặt dò kênh lại sau khi di chuyển chỗ ở.

 

 Phương pháp

TV thường (không phải TV-Smart)

Cài dò tự động

※ Thứ tự cài đặt phụ thuộc vào mỗi model.

MenuChannel Auto Tuning
TV Smart TV trước năm  ‘2013'


MenuSettingChannelAuto TuningStart


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500