Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Âm thanh quá nhỏ.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/30/2016

Âm thanh quá nhỏ.


Hiện tượng

Khi có sự khác nhau về âm lượng to nhỏ giữa các kênh chương trình , kiểm tra chế độ

 tự động âm lượng “Auto Volume” đã để ở chế độ bật chưa?

- Nếu sử dung set-top box, thì không hỗ trợ chức năng  "âm lượng tự động" "Auto Volume"

và  chức năng "âm thanh thông minh"


  Cách khắc phục

Với TV thông thường

Đặt âm lượng tự động Auto Volume ‘On’.

Cài chế độ lọc going nói (Clear Voice) và chế độ âm thanh thong minh(Smart Sound) đặt tắt ‘Off’.

- Tính năng âm lượng tự động  là tính năng điều chỉnh âm mức độ âm thanh thích hợp giữa các kênh ,

   khi chuyển kênh không bị hiện tượng kênh âm thanh lớn kênh âm thanh nhỏ.

- Lọc giọng  nói  là làm cho âm thanh của nhân vật chính rõ rang hơn .

※ Nếu để nghe âm thanh không phải là nói , như nghe nhạc thì không dung tính năng lọc giọng nói cài chức năng này ở chế độ tắt.


- Nếu sử dung tính năng âm thanh thong minh (Smart Sound), sẽ tự động tối ưu hóa âm thanh theo từng nội dung

Chất lượng âm thanh có thể thay đổi dẫn đến sự khác nhau về âm lượng giữa các kênh.

※ Tính năng có ở một số model  


-TV trước năm 2011 

[Setting] → [Audio] → [Auto Volume] : Off

[Setting] → [Audio] → [Clear Voice] : Off 

-TV thông minh

[Home] or [Smart] [Setting] [Sound] [Volume Mode] [Auto Volume] On


[Home] or [Smart] [Setting] [Sound] [Clear Voice] Off


[Home] or [Smart] [Setting] [Sound] [Smart Sound Mode] Off
Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500