Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hình bị tối và âm nghe có vẻ lạ.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 11/01/2016

Hình bị tối và âm nghe có vẻ lạ..


 Nguyên nhân
 

Hình có thể bị mờ tối âm thanh có thể bị bật hoặc tắt trong khi xem TV.Những điều cần phải kiểm tra

① Bạn có sẵn điều khiển từ xa (magic/thong thường)  được kèm theo khi mua TV không?

② Bạn có thấy chữ " Mute" trên điều khiển (magic) hoặc trên điều khiển thông thường không ?Cách khắc phục

Bạn có thể điều chỉnh lại màn và âm thanh một cách đơn giản và nhanh chóng

Bằng cách cài đặt lại hình ảnh và âm thanh như ban đầu từ nhà máy


(Áp dung từ dòng LM6000 hoặc cao hơn _L9/MKT_S,W Ver:4.04.05 và cao hơn)

①  Nhấn nút Mute  trên điều khiển  magic hoặc điều khiển thông thường  liên tục 3 lần .

② Nếu có cửa sổ hiện ra  chữ “Có /Không ” bạn chon "Có" sau đó bạn nhấn phím OK trên điều khiển .

③ Hình ảnh và âm thanh sẽ được khởi tạo lại như ban đầu nhà sản xuất.
Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500