Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Phụ đề bị cắt và có 2 thanh dọc màu đen ở 2 bên màn hình

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/04/2016

 Phụ đề bị cắt và có 2 thanh dọc màu đen ở 2 bên màn hình


 Hiện tượng

Phụ đề sẽ bị cắt nếu cài đặt tỉ lệ màn hình ở chế độ “zoom” hoặc “cinema zoom”.


 Cách Khắc phục

[Menu] → [Picture] → [Aspect ratio] → [16:9]

         
[Smart] → [Setting] → [Picture] → [Aspect ratio] → [16:9]


  

[Home] → [Setting] → [Advanced setting] → [Picture] → [Aspect ratio]→ [16:9]

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500