Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[Màn hình TV LG OLED] Hình ảnh trên màn hình phóng to hoặc thu nhỏ

Xử lý sự cố

Nếu kích thước màn hình được đặt không chính xác, màn hình có thể bị kéo dài hoặc phóng to.
Thay đổi kích thước màn hình thành 16: 9 nếu kích thước hình ảnh  không được đặt như vậy. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy cài đặt  kích thước màn hình về tỷ lệ khung hình ban đầu.

Nguyên nhân và triệu chứng

  • Màn hình bị phóng to họặc thu nhỏ.

Hãy thử cách này

Thay đổi kích thước màn hình để đảm bảo hình ảnh khách hàng đang xem phù hợp.

➔ Mở menu Cài đặt TV và chọn các mục menu theo hướng dẫn bên dưới.

Cách thay đổi kích thước màn hình trong [WebOS22 2022] và [WebOS6.0 2022]

Nhấn nút trên điều khiển từ xa của TV và chọn [Tất cả cài đặt] → [Hình ảnh] → [Tỷ lệ khung hình] → [Lựa chọn người dùng]
 Nhấn nút Nút Cài đặttrên điều khiển từ xa của TV và chọn [Tất cả cài đặt] → [Hình ảnh] → [Tỷ lệ khung hình] → [Lựa chọn người dùng]

1. Bật TV và nhấn nút [Cài đặt] trên điều khiển từ xa của TV.
Chọn [Cài đặt] rồi chọn [Tất cả cài đặt].

Hình ảnh chọn cài đặt Tất cả làm điều khiển từ xa

2. Chọn [Aspect Ratio (Tỷ Lệ Khung Hình)] trong [Ảnh].

Hình ảnh chọn thiết lập Tỷ lệ khung hình bằng điều khiển từ xa

3. Thay đổi [Tỷ lệ khung hình] trong [Lựa chọn của người dùng].

Hình ảnh thay đổi tỷ lệ khung hình bằng điều khiển từ xa

Cách thay đổi kích thước màn hình trong [2020 hoặc các phiên bản WebOS cũ hơn]

Nhấn nút trên điều khiển từ xa của TV và chọn [Tất cả cài đặt] → [Hình ảnh] → [Cài đặt tỷ lệ khung hình] → [Tỷ lệ khung hình]
 Nhấn nút Nút Cài đặttrên điều khiển từ xa của TV và chọn [Tất cả cài đặt] → [Hình ảnh] → [Cài đặt tỷ lệ khung hình] → [Tỷ lệ khung hình]

1. Bật TV và nhấn nút [Cài đặt] trên điều khiển từ xa của TV.
Chọn [Cài đặt] rồi chọn [Tất cả cài đặt].

Hình ảnh chọn cài đặt Tất cả làm điều khiển từ xa

2. Chọn [Aspect Ratio Settings (Thiết Lập Tỉ Lệ Khung Hình)] trong [Ảnh].

Hình ảnh chọn thiết lập Tỷ lệ khung hình bằng điều khiển từ xa

3. Trong [Aspect Ratio Settings], thay đổi [Aspect Ratio (Tỷ lệ khung hình)].

Hình ảnh chọn cài đặt Tất cả làm điều khiển từ xa

Hướng dẫn này được tạo cho tất cả các kiểu máy, vì vậy hình ảnh hoặc nội dung có thể khác với sản phẩm của bạn.

*Câu hỏi bắt buộc