Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[TV LG OLED] TV tối màn hình

Xử lý sự cố

Nguyên nhân và triệu chứng

  • Hình ảnh tối ngay cả khi tắt chế độ tiết kiệm năng lượng.

- Thay đổi chế độ hình ảnh thành sống động.
- Thay đổi độ sáng trong cài đặt nâng cao.

Hãy thử cách này

Cách thay đổi chế độ Hình ảnh

➔ Cách thay đổi chế độ Hình ảnh cho [WebOS 2022 22] và [WebOS 2021 6.0]

Nhấn nútNút Cài đặttrên điều khiển từ xa và chọn [Tất cả cài đặt] → [Hình ảnh] → [Chọn chế độ] → [Sống động].

1. Bật TV và nhấn nút [Cài đặt] trên điều khiển từ xa.
Từ [Cài đặt], chọn [Tất cả cài đặt].

Hình ảnh đi vào tất cả các cài đặt bằng cách nhấn nút cài đặt trên điều khiển từ xa

2. Chọn [Ảnh] → [Chọn Chế độ].

3. Thay đổi thành [Sống động] hoặc điều chỉnh độ sáng từ thiết lập Hình ảnh tiêu chuẩn.

Hình ảnh chọn sống động trong lựa chọn chế độ

➔ Cách thay đổi chế độ Hình ảnh cho [WebOS5.0 2020] trở về trước

Nhấn nútNút Cài đặttrên điều khiển từ xa và chọn [All Settings] → [Picture] → [Picture Mode Setting]

1. Bật TV và nhấn nút [Cài đặt] trên điều khiển từ xa.
Từ [Cài đặt], chọn [Tất cả cài đặt].

Hình ảnh đi vào tất cả các cài đặt bằng cách nhấn nút cài đặt trên điều khiển từ xa

2. Từ [Picture], chọn [Picture Mode Settings].

Hình ảnh để vào cài đặt chế độ ảnh trong chế độ ảnh

3. Trong khi bạn thay đổi [Picture Mode (Chế Độ Hình Ảnh)], hãy kiểm tra Độ sáng hình ảnh.

Chế độ hình ảnh đầu vào hình ảnh theo tiêu chuẩn

※ Cần đặt chế độ hình ảnh mong muốn mỗi khi có sự thay đổi trong chế độ đầu vào, vì cài đặt chế độ hình ảnh (độ sáng / chất lượng) có thể khác nhau tùy thuộc vào đầu vào Hình ảnh (phát sóng kỹ thuật số, HDMI, v.v.).

Cách thay đổi độ sáng trên Cài đặt tùy chỉnh nâng cao

➔ Cách thay đổi trên [WebOS 2022 22] và [WebOS 2021 6.0]

Nhấn nútNút Cài đặttrên điều khiển từ xa và chọn [Tất cả cài đặt] → [Hình ảnh] → [Cài đặt tùy chỉnh nâng cao] → [Độ sáng] → [Độ sáng điểm ảnh OLED].

※ Bạn không thể thay đổi độ sáng nếu cài đặt đang ở Chế độ [Tự động tiết kiệm năng lượng].

1. Bật TV và nhấn nút [Cài đặt] trên điều khiển từ xa.
Từ [Cài đặt], chọn [Tất cả cài đặt].

Hình ảnh đi vào tất cả các cài đặt bằng cách nhấn nút cài đặt trên điều khiển từ xa

2. Chọn [Ảnh] → [Cài đặt nâng cao].

3. Chọn [Độ sáng].

Hình ảnh để chọn độ sáng

4. Chọn [OLED Pixel Brightness (Độ sáng điểm ảnh OLED)].

5. Sử dụng điều khiển từ xa để điều chỉnh độ sáng. Càng gần 100, Hình ảnh càng sáng.

Hình ảnh điều chỉnh độ sáng điểm ảnh OLED

➔ Cách thay đổi trong [WebOS5.0 2020] trở về trước

Nhấn nútNút Cài đặttrên điều khiển từ xa và chọn [ [Tất cả cài đặt] → [Hình ảnh] → [Cài đặt chế độ hình ảnh]

1. Bật TV và nhấn nút [Cài đặt] trên điều khiển từ xa.
Từ [Cài đặt], chọn [Tất cả cài đặt].

Hình ảnh đi vào tất cả các cài đặt bằng cách nhấn nút cài đặt trên điều khiển từ xa

2. Từ [Hình ảnh], chọn [Cài đặt chế độ hình ảnh]

3. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng trong [Picture Mode Setting (Thiết Lập Chế Độ Ảnh)].

Hình ảnh để điều chỉnh độ sáng ở chế độ hình ảnh

※ Cần đặt chế độ hình ảnh mong muốn mỗi khi có sự thay đổi trong chế độ đầu vào, vì cài đặt chế độ hình ảnh (độ sáng / chất lượng) có thể khác nhau tùy thuộc vào đầu vào Hình ảnh (phát sóng kỹ thuật số, HDMI, v.v.).

Khi chỉ một phần hình ảnhxuất hiện đen trắng hoặc tối
 Hiện tượng này không phải vì TV bị lỗi, mà là do các kênh thường xuyên chiếu các cảnh phản cảm hoặc hình ảnh có máu. Các hình ảnh này đượcxử lý bằng màu đen và trắng.

Hướng dẫn này được tạo cho tất cả các kiểu máy, vì vậy hình ảnh hoặc nội dung có thể khác với sản phẩm của bạn.

*Câu hỏi bắt buộc