Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Dàn âm thanh ARX8500 không phát đủ âm thanh ra 5 loa

  • Vấn đề - âm thanh
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Dàn âm thanh, Rạp hát tại gia, Sound Bar
  • Ngày Cập Nhật 09/22/2015

  Câu hỏi:

 

* Dàn âm thanh ARX8500 không phát đủ âm thanh ra 5 loa ?

 

  Nguyên nhân

 

* Do phần cài đặt bạn không chọn phát đủ ra 5 loa. Có thể tham khảo một số cách làm sau.

 

  Cách làm

 

* Trên bảng điều khiển của Âm ly , sẽ có những nút điều chỉnh như sau

 

 

B1: Nhấn vào nút Bass Balast , hoặc Sound Efect nhìn thấy biểu tượng đủ 5 loa là được

 

 

 

* Nếu chỉ có biểu tượng 2 loa, thì dàn sẽ chỉ phát ra 2 loa

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500