Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Phụ kiện kèm theo dàn âm thanh ARX5500 kết nối thế nào

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Dàn âm thanh, Rạp hát tại gia, Sound Bar
  • Ngày Cập Nhật 10/28/2015

  Câu hỏi:

- Tôi thấy có một đoạn dây kèm theo dàn âm thanh ARX5500, không biết kết nối thế nào, và tác dụng là gì?

 

  Trả lời:

- Đây là dây ăng ten của dàn âm thanh, để thu sóng FM, kết nối đầu màu đen vào cổng ăng ten của dàn âm thanh,

còn hai dây có đầu màu trắng thì để tự do, đó là 2 râu để thu tín hiệu sóng.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500