Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách khôi phục cài đặt gốc ĐT LG.

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 09/05/2012

- Cách khôi phục cài đặt gốc cho ĐT LG.

Vào menu-> cài đặt-> cài đặt điện thoại-> xóa cài đặt/ khôi phục cài đặt gốc-> ok-> nhập mã máy mặc định 0000

hoặc mã đã thay đổi-> ok.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500