Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Kết nối điện thoại với máy tính như 1 modem internet qua cáp USB

  • Internets và kết nối
  • Dây nối như Modem
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/31/2012

- Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android 2.2 trở lên khi kết nối điện thoại với máy tính như 1 modem

internet khách hàng không cần phải tải PC Suite về để kết nối.

- Sim điện thoại đã có GPRS hoặc 3G khách hàng vào : Menu-> cài đặt-> không dây và mạng->chức năng

điểm truy cập Internet $ điểm phát sóng...-> dùng làm điểm truy cập Internet qua USB-> cắm cáp USB-> tích

 dấu V màu xanh lên.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500