Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt cấu hình Mobile TV cho điện thoại LG-GU285

  • Internets và kết nối
  • Kết nối mạng/Data
  • Xử lý sự cố
  • Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 08/02/2012

-         Để xem được Mobile TV cần phải cài đặt cấu hình Streaming Video cho máy mới có thể xem được.

          + Trước tiên vào Menu-> cài đặt điện thoại-> xóa cài đặt-> chọn có-> nhập mã bảo mật: 0000.

          + Tiếp theo khách hàng vào: Menu-> kết nối-> chế độ Internet-> chế độ mới-> tiêu đề: TV

          + Dùng Proxy: tắt

          + Điểm truy cập: chọn m3- worrld ( Vina phone, m- wap ( Mobifone), v-internet ( Viettle)-> Lưu.

-         Tiếp theo vào: Menu-> kết nối-> cài đặt trực tuyến-> chế độ Internet -> chọn TV-> lưu.

-         Sau đó vào: Menu-> kết nối-> mạng-> chế độ mạng-> chỉ UMTS-> có.

      

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500