Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Viber là gì?

Xử lý sự cố

- Viber là một dịch vụ điện thoại để thực hiện cuộc gọi và nhắn tin miễn phí nếu dùng Wifi. Khách hàng có thể

cài đặt Viber như sau:

  + Menu-> Market ( CH Play)-> đăng nhập tài khoản Gmail và mật khẩu -> tìm kiếm-> Viber-> cài đặt-> chấp

nhận $ tải xuống.

 

 + Khi đã tải thành công chọn: Menu-> tải xuống-> viber-> continue-> phone number-> nhập số

điện của sim đang lắp trên điện thoại-> nhập mã code hệ thống gửi về-> continue.

 

*Câu hỏi bắt buộc