Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Điện thoại LG P705, E612, P725 có hỗ trợ Flashplayer không?

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 08/03/2012

- - Điện thoại LG P705, E612, P725 có hỗ trợ Flashplayer, khách hàng cài đặt như sau:

     + Menu-> Market ( CH Play)-> đăng nhập tài khoản gmail và mật khẩu-> tìm kiếm-> flash player-> cài đặt-> chấp

nhận $ tải xuống

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500