Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Kết nối HDMI điện thoại với TV như thế nào?

  • Sử dụng và cài đặt
  • Trình chiếu
  • Xử lý sự cố
  • Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 02/15/2013

Kết nối HDMI như thế nào?

1.Cần có giắc cắm MHL,Cable HDMI ,và sạc như hình dưới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kiết nối theo hình vẽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kết nối HDMI với thiết bị như (monitor, TV), Chọn chế độ đầu vào trên thiết bị khác (Chế độ HDMI ).

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500