Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tính năng Knock-ON của L II series và G Pro Lite

  • Sử dụng và cài đặt
  • Kích hoạt
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 03/25/2014

Knock-on là tính năng gì ?

là tính năng : Gõ nhẹ vào màn hình để đèn màn hình được bật hoặc tắt

 

Tính năng KnockON của L II series và G Pro Lite

 


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500