Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Đồng bộ với TV sử dụng Miracast

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 05/04/2015

Đồng bộ với TV sử dụng Miracast

 

check point Check Point

 

           ■ Video, tiếng của smartphones có thể đồng bộ với TV qua Miracast, Miracast dongle, or Chromecast dongle.

 

 

function Function

 

        Miracast, giao thức có thể truyền tín hiệu để trình diễn đến một thiết bị khác bằng cách sử dụng mạng không dây. Các nội dung HD cũng có thể được trình chiếu theo cách này với độ trễ thấp vào bảo mật cao  

         1. Outline
              - Công nghệ này ngày càng phổ biến trong điện thoại smartphone.
              - Việc kết nối không dây giữa các thiết bị làm tăng khả năng truy cập của nhiều người dùng
 

 

         2. Khái niệm về Miracast
             - Đây là công nghệ hiển thị không dây do tổ chức IT, hiệp hội Wi-Fi quốc tế đưa ra
             - Wi-Fi Direct dựa trên nền tảng của công nghệ truyền dẫn không dây giữa các thiết bị mà không cần AP

 

how to setup Cách thiết lập

 

         1. Bật Miracast ở TV, nếu không có sử dụng Miracast dongle hoặc Chromecast
         2. Bật 
Miracast ở điện thoại chọn TV, Miracast dongle, or Chromecast dongle từ danh sách được phép kết nối.
             
Menu > Settings > Networks > Share & Connect > Miracast “ON” or Miracast “ON” from quick setting.

 

         how to setup miracast

 

          ※ You can purchase Miracast dongle from online app store. Please check compatibility with your device before purchase.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500