Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Khi không truy cập vào internet được, McAfee gửi tin nhắn tính tiền đến điện thoại

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 05/04/2015

Khi không truy cập vào internet được, McAfee gửi tin nhắn tính tiền đến điện thoại 

 

 

symptom HIện tượng

 

        ■ Khi tạo tài khoản, McAfee mobile thu thập số điện thoại cho quá trình xác thực qua SMS


 

cause Nguyên nhân

          1. SMS được sử dụng cho  quá trình xác thực điện thoại 

          2. Máy chủ cho quá trình xác thực SMS được đặt tại USA và China
          3. Quá trình xác thực là cần thiết vi McAfee là ứng dụng bảo mật


 

how to fix Cách khắc phục

        u Quy trình xác thực là cần thiết cho McAfee, chúng ta không thể thay đổi được quy trình này. Khi tạo tài khoản hãy chắc chắn rằng điện thoại của khách hàng được kết nối với Wifi để tránh nhận các SMS về sau.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500