Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Lỗi khi chạy Qvoice

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 05/05/2015

 

 

symptom Hiện tượng

          ■ Khi kích hoạt Qvoice, có lỗi xuất hiện khi nhận dạng giọng nói. Hiện tượng này xuất hiện sau khi nâng cấp  Google app lên phiên bản 4.1.24

 

how to fix Cách khắc phục

               Nâng cấp lên phiên bản mới nhất (v4.1.29 or higher) của Google app  để sửa lỗi

               

 

              google app update

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500