Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4] DSDP Dual Audio là gì?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

 

function Function

 

           1. Khi điện thoại được kết nối với TV qua cổng HDMI / MIRACAST để xem âm nhạc, âm thanh sẽ chỉ có sẵn trên TV.
             2. Thông báo sẽ không xuất hiện khi một bộ phim được xem, và bạn cũng có thể tự do sử dụng các ứng dụng hoặc các tính năng khác như trò chơi, điện thoại, YouTube cùng một lúc
 
How to use How to use

 

         1. Kết nối với TV thông qua cáp HDMI hoặc MIRACAST.
    2. Phát video.
    3. Tab nút Home để đi đến màn hình chủ khi một tập tin video được phát.
    4. Bạn có thể tự do sử dụng các tính năng khác như trò chơi trên điện thoại của bạn.
                 Lưu ý: Bạn không thể kiểm soát âm lượng của TV trên điện thoại của bạn như đầu ra âm thanh trên TV điện thoại không được kết nối. Âm thanh không thể nghe trên điện thoại với tai nghe hoặc tai nghe Bluetooth.
 

              how to use DSDP Dual Audio

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500