Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách cài đặt tài khoản Email của LG G4?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/03/2015

Các ứng dụng Email hỗ trợ các loại acount sau đây: Microsoft Exchange, Gmail, và các tài khoản khác.

Lưu ý: Một số Cài đặt, trình đơn, hoặc biểu tượng có thể khác với các thiết bị của bạn tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của bạn và không dây

            nhà cung cấp dịch vụ.


how to use   How to setup
 
               1. Thiết lập khác
                  ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> General tab> Accounts & sync
                  ② Tap Thêm tài khoản ở dưới cùng của màn hình.
                  ③ Tap Email> khác.
                  ④ Nhập địa chỉ email đầy đủ và mật khẩu cho tài khoản, và sau đó chọn Next.
                  ⑤ Sau khi điện thoại kết nối đến máy chủ, bạn sẽ có thể thiết lập tài khoản bạn tên và tên của bạn
                       (tên hiển thị khi ai đó nhận được một email từ điện thoại của bạn).
                   Lưu ý: Nếu thiết lập tự động thất bại, bạn sẽ cần phải liên hệ với nhà cung cấp email của bạn cho IMAP hay POP3. Chạm tay thiết lập để nhập các cài đặt bằng tay.
                  ⑥ Tap Done để hoàn tất thiết lập.

             2. Setup Gmail

                  ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> General tab> Accounts & sync

                  ② Tap Thêm tài khoản ở dưới cùng của màn hình.

                  ③ Tap Google

                  ④ Thực hiện theo các hướng dẫn để thêm thông tin tài khoản Google của bạn.

                        Lưu ý: Email của bạn sẽ có sẵn trong ứng dụng Gmail. Để mở, từ màn hình Home, chạm Apps> thư mục Google> Gmail

 

             3. Setup Microsoft Exchange

 

                  ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> General tab> Accounts & sync

                  ② Tap Thêm tài khoản ở dưới cùng của màn hình.

                  ③ Tap Microsoft Exchange

                  ④ Nhập địa chỉ email đầy đủ và mật khẩu cho tài khoản. Sau đó gõ tiếp.

                        Lưu ý: Nếu thiết lập tự động thất bại, bạn sẽ cần phải tự nhập các cài đặt của bạn. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để cài đặt chính xác.

                  ⑤ Chọn tùy chọn bạn muốn từ màn hình cài đặt tài khoản và bấm Next để tiếp tục.

                  ⑥ Sau khi điện thoại kết nối đến máy chủ, bạn sẽ có thể thiết lập tên tài khoản và tên của bạn

                       (tên hiển thị khi ai đó nhận được một email từ điện thoại của bạn).

                  ⑦ Tap Done để hoàn tất thiết lập.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500