Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sử dụng LG G4 QUICKMEMO+?

 • Khác
 • Khác
 • Hoạt động
 • Máy tính bảng, Điện thoại di động
 • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

Cách sử dụng LG G4 QUICKMEMO+?

Các tính năng QuickMemo + cho phép bạn chụp ảnh màn hình và sử dụng chúng để tạo ra các bản ghi nhớ. Bạn cũng có thể chèn một thông tin nhắc nhở, vị trí, hình ảnh, video, và âm thanh.

Lưu ý: Một số Cài đặt, trình đơn, hoặc biểu tượng có thể khác với các thiết bị của bạn tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của bạn và không dây

             nhà cung cấp dịch vụ

How to use  How to use

          1. Create a Memo

                 ① Home screen,  Apps > QuickMemo+ > tap   tạo Quickmemmo

                 ② Tap để nhập văn bản bằng cách gõ. Tùy chọn để chỉnh sửa các văn bản được hiển thị phía trên bàn phím.

                      Tap to draw. With the pen selected, tap một lần nữa để chọn loại bút, độ dày, tính minh bạch, và màu sắc.

                 ③ Tap   để lưu trữ

 

                  Để thêm một nhắc nhở, thời tiết, và vị trí

                 ① Nhấp vào một bản ghi nhớ để mở.

                 ② Ở dưới cùng của bản ghi nhớ:

                      - Tap Add reminder , sau đó chọn một lời nhắc nhở Time hay Địa điểm nhắc nhở

                      - Bấm để đồng bộ hóa thông tin thời tiết hiện tại.
                       - Bấm để đồng bộ hóa và thêm thông tin vị trí hiện tại.
                         Lưu ý: Một phiên dữ liệu hoạt động là cần thiết để thêm thời tiết và vị trí thông tin.
          

 

            2. Sử dụng QuickMemo + Tùy chọn
                   Các tùy chọn sau khi chỉnh sửa một bản ghi nhớ
:

                  Cho phép bạn undo hành động trước đó.

                   Cho phép bạn làm lại hành động trước đó.

                  Cho phép bạn chỉnh sửa các văn bản, màu sắc của nó và sự liên kết của nó.

                   Cho phép bạn vẽ trên các bản ghi nhớ.

                  Cho phép bạn xóa chỉnh sửa bằng cách sử dụng công cụ Pen.

                   Lưu các bản ghi nhớ trong QuickMemo +.

                  Nhấn để truy cập thêm nhiều lựa chọn.
                   Cho phép bạn thiết lập một thông báo nhắc nhở cho một sự kiện.

                  Cho phép bạn chèn các thông tin thời tiết.

                   Cho phép bạn thêm các thông tin vị trí.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500