Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách khóa phím của LG G4?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

 

function LG G4 LOCK SCREEN BASICS

             Điện thoại của bạn sẽ tự động sử dụng khóa màn hình mặc định chỉ đơn giản là ngăn chặn sự hoạt chức năng không chủ ý.

              Bạn có thể chọn để đảm bảo điện thoại của bạn để chỉ có bạn có thể mở khóa nó để truy cập dữ liệu của bạn, mua các ứng dụng, và như vậy.

              Để bảo mật để bảo vệ chống lại việc sử dụng trái phép, bạn có thể thiết lập một yêu cầu (như Knock Mã, mô hình, mã PIN hoặc mật khẩu) sẽ cần

              để được nhập vào để mở khóa nó. Bạn cũng có thể thiết lập không có màn hình khóa ở tất cả.

           Lưu ý: Một số Cài đặt, trình đơn, hoặc biểu tượng có thể khác với các thiết bị của bạn tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của bạn và không dây

                         nhà cung cấp dịch vụ.


          1. Cach cài đặt khóa màn hình   Thực hiện theo các bước sau để thiết lập một trình tự unlock cho lần đầu tiên hoặc sau khi bạn vô hiệu hóa một chuỗi mở khóa thiết lập trước đó.
 
                 ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> tab Display> Khóa màn hình
                 ② Tap Chọn khóa màn hình.
                 ③ Tap Không, swipe, Knock Mã, Pattern, PIN hoặc mật khẩu.
                      - None: Không có màn hình khóa được kích hoạt do đó màn hình sẽ không bao giờ bị khóa từ sử dụng.
                      - Swipe: Một chuyển động swipe theo hướng nào trên màn hình cảm ứng sẽ mở khóa màn hình.
                      - Knock Code: Tạo mã tiếng gõ của riêng bạn. Khi màn hình tắt, nếu bạn chạm vào cùng một chuỗi bất cứ nơi nào trên màn hình,
                                                   Màn hình có thể được truy cập trực tiếp.
                                                   Đọc các hướng dẫn và bấm vào nút NEXT. Tập 3-8 lần trong lưới 2X2 hiển thị để đặt mã tiếng gõ của bạn,
                                                   sau đó nhấn vào nút CONTINUE.
                                                   Re-tap mã của bạn và bấm vào nút CONFIRM.
                        Chú ý: Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để tạo ra một số sao lưu PIN trong trường hợp bạn quên mã tiếng gõ của bạn
                      - Pattern: Mở khoá màn hình bằng cách sử dụng một mô hình mà bạn vẽ bằng ngón tay của bạn. Lần đầu tiên bạn thiết lập một mô hình mở khóa, bạn sẽ thấy một hướng dẫn với
                                        hướng dẫn về việc làm thế nào để tạo ra nó.
                                        Đọc các hướng dẫn và bấm vào nút NEXT. Vẽ hình của bạn (kết nối ít nhất 4 chấm) và bấm nút CONTINUE.
                                        Sau đó lại rút ra mô hình của bạn và bấm vào nút CONFIRM.
                                        Lưu ý: Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để tạo ra một số PIN dự phòng trong trường hợp bạn quên mô hình của bạn.
                      - PIN: Mở khoá màn hình với một chuỗi số. Nhập mã PIN (ít nhất là 4 chữ số) và bấm nút CONTINUE. Nhập lại mã PIN và
                                  hãy nhấp vào nút OK để xác nhận.
                      - Mật khẩu: Mở khoá màn hình với một trình tự chữ và số. Nhập mật khẩu (ít nhất là 4 ký tự) và bấm nút CONTINUE.
                                              Nhập lại mật khẩu của bạn và bấm vào nút OK để xác nhận.
 

          2. Thay đổi trình tự khóa  

                  ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> tab Display> Khóa màn hình

                  ② Tap Chọn khóa màn hình.

                  ③ Nhập chuỗi unlock hiện tại của bạn.

                  ④ Tap Không, swipe, Knock Mã, Pattern, PIN hoặc mật khẩu.

                  ⑤ theo lời nhắc để tiếp tục thay đổi trình tự khóa của bạn.

 

          3.  Quên mã khóa
            

Nếu bạn có một tài khoản Google bổ sung thêm cho bạn thiết bị, sau năm nỗ lực không chính xác với một mã khóa tương ứng mà bạn có thể mở khóa sử dụng

                 các phương pháp sau đây:

 

                 Quên Knock mã?

                 ① Sau năm không chính xác Knock Mã nỗ lực, một thông báo xuất hiện nói "mã Knock Wrong vào 5 lần liên tiếp ..." và

                      Quên một Knock mã? nút sẽ xuất hiện ở phía dưới bên phải của màn hình. Đọc các thông báo, và bấm OK.

                 ② Màn hình tiếp theo cho thấy một lưới 2x2 mà cung cấp một môi trường như một thiết lập Knock Mã cho một đầu vào chính xác hơn.

                 ③ Nếu bạn không chính xác nhập mã Knock của bạn cho lần thứ 6, bạn không thể vào được nữa. Bạn nên mở khóa điện thoại của bạn bằng cách nhập các bản sao lưu

                     PIN mà bạn tạo ra trong quá trình thiết lập. Sau đó bấm OK để mở khóa.

 

                 Quên mẫu?

                 ① Chạm vào mẫu Quên? nút bên phải phía dưới màn hình của bạn.

                 ② Nhập Tên đăng nhập tài khoản Google (email) và mật khẩu. Tap Đăng nhập
                             HOẶC
                      Nhập mã PIN dự phòng mà bạn tạo ra trong quá trình cài đặt và bấm OK.

 

                 Quên mã PIN?

                 ① Tập Quên PIN? nút bên phải phía dưới màn hình của bạn.

                 ② Nhập Tên đăng nhập tài khoản Google (email) và mật khẩu. Chạm vào Đăng nhập.

 

                 Quên Mật Khẩu?

                 ① Tập Quên PIN? nút bên phải phía dưới màn hình của bạn.

                 ② Nhập Tên đăng nhập tài khoản Google (email) và mật khẩu. Chạm vào Đăng nhập.

                 Lưu ý: Sau khi mở khóa với tùy chọn sao lưu của bạn, nếu bạn không chọn một màn hình khóa, thiết bị của bạn sẽ mặc định màn hình khóa Swipe.

 

                 Nếu bạn không có một tài khoản Google thêm vào thiết bị của bạn hoặc nhớ mã PIN dự phòng mà bạn tạo ra trong quá trình cài đặt, bạn sẽ cần phải thực hiện

                 một Factory reset.

                 Chú ý: Một Factory reset sẽ xóa tất cả các ứng dụng người dùng và dữ liệu người dùng không được sao lưu.

 

          
          5.  Khoá thời gian  

 

                Cài đặt hẹn giờ Khóa tự động kích hoạt màn hình khóa sau một khoảng thời gian từ khi màn hình tối đi do không hoạt động.

 

                  ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> tab Display> Khóa màn hình

                  ② Tap Khóa hẹn giờ và chọn một tùy chọn. Màn hình của bạn sẽ tự động khóa sau khi khoảng thời gian bạn chọn.

                  Nút ③ Checkmark điện ngay lập tức khóa để ngay lập tức khóa màn hình bằng cách nhấn phím Power / Lock.

                       Lưu ý: Yêu cầu một khóa bảo mật được kích hoạt.    

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500