Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Android Beam là gì?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

 

 

Function Function

 

Android Beam là một dịch vụ để truyền và nhận các ứng dụng hoặc các tập tin giữa hai thiết bị thông qua NFC.

              Chạy một tính năng (Gallery, Music, Contacts, Browser, Bản đồ, YouTube, hoặc bất kỳ ứng dụng được tải về) và đặt điện thoại trở lại trở lại vào điện thoại khác.

              Màn hình nói rằng "Chạm vào màn hình để Beam" sẽ xuất hiện. Tab để bắt đầu truyền.

 

setup Cách thiết lập

            

             Go to Settings > Networks > Share & Connect 

             share and connect

 

 

             Turn on NFC

             turn on NFC

             Check Android Beam

             Check Android Beam   place both devices back to back

 

how to use How to use

 

             1. Chọn tập tin bạn muốn chia sẻ trên thiết bị của bạn.

                  select a file

 

 

             2. Đặt cả hai thiết bị trở lại trở lại trong khi các tập tin được chọn sẽ được hiển thị trên màn hình của b

 

             3. Khi nội dung là sẵn sàng để được gửi đi, màn hình sẽ được hiển thị trong một kích thước nhỏ hơn.

                  touch the screen

 

 

             4. Chạm vào màn hình để chia sẻ.

 

             5. Truyền sẽ bắt đầu và các tập tin được lựa chọn sẽ xuất hiện trên màn hình của thiết bị khác.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500