Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Sao lưu trên LG G4

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

 

 

function LG G4 LG BACKUP

 

              Với các ứng dụng sao lưu cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn, bạn có thể sao lưu và khôi phục lại hầu hết các dữ liệu thiết bị của bạn, bao gồm cả tải về và các ứng dụng được cài đặt sẵn, bookmark, lịch, danh bạ, cài đặt màn hình chủ, và các thiết lập hệ thống.

                    Lưu ý: Một số Cài đặt, trình đơn, hoặc biểu tượng có thể khác với các thiết bị của bạn tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của bạn và không dây nhà cung cấp dịch vụ

 

           1. Tạo file sao lưu

                    ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> General tab> Backup & reset> LG Sao lưu

                   ② Tập Sao lưu và khôi phục.

                   ③ Nhấn Back up dữ liệu.

                   ④ Chọn Bộ nhớ trong hoặc thẻ SD (nếu được cài đặt) như là vị trí để lưu trữ bản sao lưu của bạn.

                        Lưu ý: Bấm Menu, sau đó tap Set Password để thiết lập một mật khẩu mặc định cho tất cả các bản sao lưu hoặc Lock tập tin sao lưu để thiết lập một mật khẩu cho các tập tin sao lưu hiện đang được tạo ra.

                   ⑤  Tích vào các mục mà bạn muốn sao lưu, và bấm START.

                        Lưu ý: Tất cả các bản sao lưu được lưu trữ trong bộ nhớ sẽ bị xóa trong một thiết lập lại dữ liệu nhà máy. Di chuyển các bản sao lưu để lưu trữ khác.  Một số mục có thể không khôi phục lại khi phiên bản khác nhau hoặc thiết bị được sử dụng để khôi phục lại.

                   ⑥ Bấm OK để tiếp tục, và tap DONE khi sao lưu hoàn tất.

 

              2. Copy Backup File to PC
 

                 Nếu bạn chọn lưu trữ nội bộ cho bạn sao lưu vị trí, sao lưu của bạn (và tất cả các file) sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn sau khi cài lại dữ liệu nhà máy.Trước khi thiết lập lại nhà máy, chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển hoặc sao chép các tập tin sao lưu vào một máy tính.

 

                   ① Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp MicroUSB (bạn có thể sử dụng cáp kèm theo để sạc LG của bạn).

                        iconicon

                   ② Sau khi kết nối, bạn có thể được nhắc trên thiết bị của bạn để chọn loại kết nối USB. Chọn Media sync (MTP).

                   ③ Trên PC, mở My máy tính / máy tính> [tên thiết bị của bạn]> Bộ nhớ trong> LGBackup.

                   ④ nhấp chuột phải vào tập tin sao lưu kết thúc với .lbf. Sau đó, chọn Copy.

                   ⑤ Chọn một vị trí trên máy tính để lưu các tập tin. Nhấp chuột phải vào vị trí đó và chọn Paste để lưu các tập tin sao lưu vào máy tính của bạn.

 

              3. Copy Backup File From PC to Device
 

                  ① Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp MicroUSB (bạn có thể sử dụng cáp kèm theo để sạc LG của bạn).

                        iconicon

                   ② Sau khi kết nối, bạn có thể được nhắc trên thiết bị của bạn để chọn loại kết nối USB. Chọn Media sync (MTP).

                   ③ Trên PC, nhấp chuột phải vào tập tin sao lưu kết thúc với .lbf mà trước đó bạn lưu vào máy tính của bạn. Sau đó, chọn Copy.

                   ④ Mở My máy tính / máy tính> [tên thiết bị của bạn]> Bộ nhớ trong> LGBackup.

                   ⑤ Nhấp chuột phải chuột vào vị trí đó và chọn Paste để lưu các tập tin sao lưu vào thiết bị của bạn.

 

              4.  Khô phục Backup File
 

                    ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> General tab> Backup & reset> LG Backup.

                   ② Tap Khôi phục từ bản sao lưu.

                   ③ Chọn tập tin từ danh sách sao lưu có chứa dữ liệu bạn muốn khôi phục.

                   ④ Checkmark mục (s) bạn muốn khôi phục. Nhấn vào mũi tên để mở rộng từng phần và chọn các mục riêng để khôi phục lại.

                        Tap NEXT để tiếp tục.

                        Lưu ý: Tất cả dữ liệu liên quan về thiết bị từ các mục đã chọn sẽ được xóa và thay thế bằng dữ liệu từ các tập tin trở lại mà bạn đã chọn.

                                   Một số mặt hàng có thể không khôi phục lại khi phiên bản khác nhau hoặc thiết bị được sử dụng để sao lưu.

                   ⑤ Nhấp OK để tiếp tục phục hồi. Khi khôi phục hoàn tất, tap DONE và thiết bị của bạn sẽ tự động khởi động lại.

 

           5. Sao chép dữ liệu sang thiết bị mới  

Sử dụng LG Backup để sao chép dữ liệu giữa các thiết bị tương thích sử dụng Wi-Fi.

                  Lưu ý: Cả hai thiết bị phải có nhiều hơn 30% tuổi thọ pin để sao chép dữ liệu.

 

                 ① Từ màn hình Home trên cả hai thiết bị,

                      tap Apps> Settings> General tab> Backup & reset> LG Sao lưu> Sao chép dữ liệu sang điện thoại mới.

                 ② Đặt cả hai thiết bị cạnh nhau.

                 ③ Trên thiết bị bạn muốn thiết lập, tap Nhận dữ liệu.

                 ④ Trên thiết bị có cài đặt bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Sao chép dữ liệu.

                 ⑤ Tap BẮT ĐẦU trên cả hai thiết bị.

                 ⑥ Các thiết bị này sẽ cố gắng để kết nối.

                 ⑦ Trên thiết bị bạn muốn thiết lập, bấm OK.

                      Lưu ý: Tất cả dữ liệu trên bộ nhớ trong sẽ bị xóa và thay bằng dữ liệu từ thiết bị cũ. Thiết bị sẽ khởi động lại sau khi tất cả các dữ liệu được nhận.

                 ⑧ Trên thiết bị có cài đặt bạn muốn sử dụng, đánh dấu các mục (s) bạn muốn sao chép.

                      Nhấn vào mũi tên để mở rộng từng phần và chọn các mục riêng để sao chép. Tap NEXT để tiếp tục.

                 ⑨ Tap DONE trên cả hai thiết bị một khi hoàn thành. Các thiết bị nhận lại lên sẽ khởi động lại.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500