Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách quản lý bộ nhớ của LG G4?

 • Khác
 • Khác
 • Hoạt động
 • Máy tính bảng, Điện thoại di động
 • Ngày Cập Nhật 07/02/2015

 

 

Function LG G4 MEMORY MANAGEMENT

 

             Việc quản lý bộ nhớ một cách thích hợp có thể giúp cải thiện hiệu suất điện thoại và giúp giảm thiểu sử dụng pin.

                  Lưu ý: Một số Cài đặt, trình đơn, hoặc biểu tượng có thể khác với các thiết bị của bạn tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của bạn và không dây

          1. Smart Cleaning

 

                 Bạn có thể quản lý không gian điện thoại bộ nhớ của bạn bằng cách loại bỏ các tập tin tạm thời, tập tin tải về, hoặc gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng nhàn rỗi (ứng dụng đã không được sử dụng trong một thời gian quy định) sử dụng làm sạch thông minh

 

                 ① Từ màn hình chủ? Apps  > Settings  > General tab > Smart cleaning

                 ② Chọn các tập tin tạm thời và các tập tin thô, Tải thư mục, hoặc các ứng dụng Idle.

                 ③ Tích vào  các tập tin, bộ nhớ cache, hoặc ứng dụng mà bạn muốn loại bỏ hoặc gỡ bỏ cài đặt, hãy nhấp sạch, sau đó YES để xóa các mục đã chọn.

                  Lưu ý: Quá trình này không thể đảo ngược. Tất cả các thông tin được kiểm tra sẽ được gỡ bỏ hoặc gỡ bỏ cài đặt một khi bạn nhấn Yes. Bạn có thể cài đặt ứng dụng một lần nữa từ các cửa hàng chơi. Các tùy chọn Tải về thư mục có thể liệt kê các file được lưu trên thẻ SD của bạn.

                

                 Smart Cleaning Settings

                 ①  Smart cleaning, tap Menu key > Settings.

                 ② Chọn Notification interval để thiết lập khi bạn muốn nhận được một thông báo.

                 ③ Chọn Idle time period để thiết lập một thông báo để hiển thị các tập tin và / hoặc các ứng dụng mà không được sử dụng.

 
          2. File Manager
 

                File Manager có thể xem và chỉnh sửa các tập tin được lưu trên điện thoại của bạn.

 

                 ① Từ màn hình chính Apps > File Manager ICON

                 ② Chọn loại file (Tất cả các tập tin, âm nhạc, hình ảnh, video, tài liệu) hoặc chọn Cloud.

                       Lưu ý: Các tùy chọn Cloud là không có sẵn trên tất cả các mô hình.

                 ③ Bấm để mở một thư mục hoặc tập tin. Chạm và giữ vào một thư mục hoặc tập tin cho một danh sách các tùy chọn bổ sung.

 

                 Bảng thuật ngữ để biểu tượng tùy chọn All File

                 ICON Tap to Create a New Folder.

                 ICON Tap to select items to Move

                 ICON Tap to select items to Copy

                 ICON Tap to select items to Delete.

                 ICON Tap to open the Menu.

                 Note: Nếu bạn muốn di chuyển các tập tin đến và đi từ một thư mục khác, bạn phải làm điều đó từ thư mục Tất cả các tập tin.

                             Không có tùy chọn để di chuyển một tập tin khi bạn đang ở trong thư mục Music, hình ảnh, video, hoặc tài liệu.

          3. Storage
 

                 ① Chọn  Apps  > Settings  > General Tab > Storage ICON

                 ② Quan sát trong đó diện tích được tiêu thụ bộ nhớ của bạn.

                 ③ Xóa nội dung để tăng bộ nhớ.

 

                 Một số bước cơ bản để tăng bộ nhớ sẵn có dưới đây:

   

                 ① Xóa các tin nhắn không cần thiết văn bản (SMS) và tin nhắn hình ảnh (MMS)

                      - Từ màn hình Home tap Apps

                      - Tap Messaging.

                      - Nhấn và giữ tin nhắn bạn muốn xóa.

                      - Tap Delete.

                 ② Chuyển hình ảnh và phương tiện truyền thông với một máy tính, và loại bỏ nó khỏi bộ nhớ điện thoại.

                 ③ Xóa cache trình duyệt, cookies, hay lịch sử.


                      Phá cho cá nhân Apps:

                      - Từ menu lưu trữ, khai thác Apps.

                      - Chạm vào ứng dụng mong muốn.

                      - Chạm vào Clear cache.

                      - Chạm vào Xóa dữ liệu.

 

                      Phá for All Apps:

                      - Từ menu lưu trữ, khai thác dữ liệu Cached.

                      - Bấm OK để xóa dữ liệu lưu trữ cho tất cả các ứng dụng.

 

                 ④ Quản lý ứng dụng.

                      - Từ menu lưu trữ, khai thác Apps.

                      - Vuốt từ bên phải sang trái để đến màn hình tải.

                      - Chạm vào ứng dụng mong muốn.

                      - Tap Gỡ bỏ và sau đó bấm OK.

                      Lưu ý: Một số ứng dụng được cài đặt sẵn; khai thác thông tin cập nhật Uninstall sẽ chỉ quay trở lại với phiên bản máy được cài đặt.

                 ⑤ Xóa nhật ký cuộc gọi.

                      - Từ màn hình Home, chạm Apps> Phone

                      - Tập Nhật ký cuộc gọi.

                      - Chạm vào phím Menu

                      - Tap Xóa tất cả.

                      - Tap Yes.

 

          4. Application Manager
 

                 Từ quản lý ứng dụng, bạn có thể xem các ứng dụng tải về, nhìn thấy bộ nhớ có sẵn, chuyển ứng dụng vào thẻ SD, dừng các dịch vụ đang chạy,

                 reset ứng dụng, thiết lập lại các ứng dụng mặc định, và nhiều hơn nữa.

                 Để truy cập vào quản lý ứng dụng, từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> General tab> Apps

                 Quản lý ứng dụng được chia thành các tab sau:
                 ① TẢI - hiển thị một danh sách các ứng dụng đã được tải về và số lượng lưu trữ mà họ đang sử dụng.

                      Chạm vào phím Back để quay lại menu chính.
                 ② ON SD CARD - hiển thị một danh sách các ứng dụng mà bạn có thể di chuyển dữ liệu hoặc một phần của ứng dụng vào thẻ SD.

                      - Để di chuyển một ứng dụng vào thẻ SD, chạm một ứng dụng từ thẻ SD CARD ON.

                      - Tap Di chuyển đến thẻ SD. Các nút sẽ được chuyển sang màu xám và hiển thị "Di chuyển" trong khi nó chuyển sang thẻ SD.

                 ③ RUNNING - cho thấy bộ nhớ điện thoại cố bởi hệ thống, ứng dụng, và miễn phí cũng như App RAM sử dụng bởi ứng dụng.

                                            Chạm vào phím Menu> Show cache trình để xem danh sách các quá trình nền cache.
                 ④ ALL - hiển thị một danh sách tất cả các ứng dụng, quá trình, và các dịch vụ trên thiết bị.
                 ⑤ Disable - hiển thị tất cả các ứng dụng mà bạn đã vô hiệu hóa. Không nhìn thấy được, trừ khi một ứng dụng đã bị vô hiệu hóa.

 

                 Để lập lại Preferences App:

                 Điều này sẽ thiết lập lại tất cả các ưu đãi đối với các ứng dụng vô hiệu hóa, các thông báo ứng dụng bị vô hiệu hóa, các ứng dụng mặc định cho các hoạt động, hạn chế dữ liệu nền cho các ứng dụng. Bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu ứng dụng.

 

                 ① Từ quản lý ứng dụng, vuốt từ phải sang trái để các tab ALL.

                 ② Chạm vào sở thích lập lại ứng dụng phím Menu và nhấn.

                 ③ Nhấn Yes.

 

                 Để lập lại mặc định Apps:

                  Điều này sẽ thiết lập lại các tùy chọn ứng dụng mặc định cho các ứng dụng chọn. Ví dụ, khi bạn mở một URL, bạn có thể chọn sử dụng trình duyệt hoặc Chrome tự động mỗi lần.

                  Để thiết lập lại điều này, bạn phải xóa lựa chọn.

 

                  ① Từ quản lý ứng dụng, trượt sang phải sang trái để các tab ALL.

                  ② Chạm vào phím Menu và chạm các ứng dụng mặc định Reset.

                  ③ Tap Clear cạnh các ứng dụng tùy chọn mặc định mà bạn muốn xóa. Khi bạn mở một ứng dụng hoặc nhấn một liên kết được gắn liền với điều đó

                       tùy chọn mặc định một lần nữa bạn sẽ thấy một dấu nhắc để chọn mặc định một lần nữa.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500