Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi phải làm gì khi điện thoại thông minh của tôi chậm hoặc pop-up lỗi xuất hiện?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

Tôi phải làm gì khi điện thoại thông minh của tôi chậm hoặc pop-up lỗi xuất hiện?

 

symptom Symptom

 

             Khi bộ nhớ dữ liệu (eMMC / ROM) hoặc bộ nhớ RAM được sử dụng để quản lý các ứng dụng là không đủ, điện thoại thông minh có thể làm chậm hoặc một thông báo lỗi có thể bật lên.

 

concept Concept

 

            Một bộ nhớ chính trong một thiết bị di động bao gồm bộ nhớ RAM và ROM.

 

             1. RAM (Random Access Memory)

                  ① Dùng để đọc và ghi dữ liệu.

                  ② Tới Setting> Apps> Chạy để kiểm tra RAM.

 

             2. ROM (Read Only Memory)
                        ① ROM là bộ nhớ lưu trữ duy trì dữ liệu được lưu trữ mà không cần bất kỳ nguồn điện bên ngoài.
                       Nó đóng vai trò của HDD trong máy tính.
                  ② Setting> Storage> Internal Storage> có sẵn.
                  ③ Apps được lưu trữ trong ROM. Như nhỏ hơn ROM, các ứng dụng ít hơn có thể được lưu trữ. Để ghi dữ liệu nhiều hơn, một thẻ SD bên ngoài phải được sử dụng.
                       Để quản lý không gian bộ nhớ của bạn, hãy vào Menu> Cài đặt> Ứng dụng> chọn App> Uninstall
                       hoặc di chuyển đến thẻ SD để quản lý bộ nhớ.
                       ※ Một số ứng dụng có thể không được lưu trữ trong thẻ SD.

 

                       memory    memory    memory

 

                 ④ Khi RAM không đủ, nó sẽ làm sạch không gian theo LRU (Least Recently Used) để kích hoạt Low Memory killer (LMK).

 

how to fix How to fix

 

             1. Message "Memory Low" bật lên và điện thoại chậm

                  ① Hãy gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng để bảo đảm không gian hoặc chúng vào thẻ SD để bảo đảm cho bộ nhớ.

                  ② Vào Menu> Cài đặt> Ứng dụng> chọn App> Uninstall

                       Hoặc di chuyển chúng vào thẻ SD để quản lý bộ nhớ.

                       ※ Một số ứng dụng có thể không được lưu trữ trong thẻ SD.

 

             2. Khi điện thoại bị chậm lại hoặc một thông báo lỗi hiện lên do thiếu RAM

                        ① Để sử dụng các ứng dụng có không gian bộ nhớ nhiều, ít thường xuyên hơn các ứng dụng đang chạy ở chế độ nền được đóng bởi Low Memory killer để đảm bảo không gian. Nó có thể xuất hiện mà nó được tham gia nhiều thời gian hơn để chạy các ứng dụng do quá trình này.

                  ② Khi còn là một ứng dụng được mở ra khi bộ nhớ có sẵn là không đủ, nó cũng mất thời gian để đảm bảo bộ nhớ.Sử dụng phím Home để thoát ra một ứng dụng mà không đóng đúng cách cũng có thể làm cho các ứng dụng chụp lên RAM, do đó làm chậm điện thoại.

 

                  memory    memory    memory

 

             3. Cách bảo vệ RAM

                  ① Hãy sử dụng phím Back () để đóng một ứng dụng, thay vì nút Home.

                  ② Menu> Cài đặt> Ứng dụng> Chạy> Chọn quá trình chạy> tap dừng

                  ③ Đóng ứng dụng đang chạy trong số những cài đặt sẵn trên điện thoại như quản lý App.
                 
④ Cài đặt Task Killer từ Play Store. Nó sẽ giúp bạn đóng các ứng dụng bằng tay.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500