Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4]Smart share là gì? (Audio Share)

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

What is Smart Share? (Audio Share)

 

Function How to use

 

             1. Smart Share in LG music / video app cho phép chia sẻ audio hoặc video với các thiết bị khác

             How smart share works

                  

 

 

 

 

                2. Cho phép nhận chia sẻ từ các thiết bị xung quanh 

                    Go to Bluetooth Settings > Ready to connect > Anyone

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500