Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4]My Place trong chế độ Smart Settings?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

Function Function

            1. Nó phân tích các nơi bạn ở lại nhiều nhất và nhận dạng nó như My Place tự động.            

 

How to use How to use

          

            1.  Settings > General > Location > My Place.

          2.  Settings > General > Smart Settings.

 

                 Manually set the current location as home  Manually set the current location as home

 

              3.Nơi bạn ở nhất được công nhận là nhà (đòi hỏi thời gian khoảng 5 ngày)

                 access settings  The place you stay the most is recognized as home .

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500