Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[G3] Làm thế nào tôi có thể sử dụng bàn phím trên màn hình?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

 

 

Function explanation What is on-screen keyboard?

 

            Bạn có thể nhập văn bản bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Các bàn phím trên màn hình sẽ xuất hiện tự động

              trên màn hình khi bạn cần để nhập văn bản. Để tự hiển thị bàn phím, bạn chỉ cần gõ một trường văn bản

              nơi bạn muốn nhập văn bản.

 

How to use Using the keypad & entering text

 

             image Chạm một lần để viết hoa chữ cái tiếp theo bạn gõ. Double-tap cho tất cả mũ.

             image Bấm để chuyển sang bàn phím số và ký hiệu.

             image Bấm để truy cập các thiết lập bàn phím. Chạm và giữ để truy cập chế độ đầu vào tiếng nói,

                    chế độ chữ viết tay hay Clip Tray.

             image Bấm để nhập một khoảng trống.

             image Nhấn để tạo một dòng mới.

             image Bấm để xóa các ký tự trước đó.

 

             Nhập chữ có dấu

 

             Khi bạn chọn tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ nhập văn bản, bạn có thể nhập đặc biệt Ký tự tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha (ví dụ "á"). Ví dụ, để nhập "á", chạm và giữ "một" key cho đến khi ký tự đó được zoom-in lớn hơn và hiển thị các ký tự từ các ngôn ngữ khác nhau. Sau đó, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500