Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[G3] Làm thế nào tôi có thể sử dụng bảng điều khiển notificational?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

 

Function Các chức năng của bảng thông báo là gì?

 

             Thông báo cảnh báo bạn sự xuất hiện của tin nhắn mới, sự kiện lịch và báo động, cũng như để

              các sự kiện đang diễn ra, chẳng hạn như khi bạn đang trên một cuộc gọi. Khi một thông báo đến, biểu tượng của nó xuất hiện ở đầu trang

              của màn hình. Các biểu tượng cho cấp phát các thông báo xuất hiện ở bên trái, và các biểu tượng hệ thống như Wi-Fi

              hoặc sức mạnh pin hiển thị bên phải.

 

             NOTE: Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp khu vực hoặc dịch vụ.

 

         image

 

             Opening the notifications panel
             Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

 

       image

 

             Indicator icons on the Status Bar
             Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

 

             The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the
             device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

 

            image

           image

 

            NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500