Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[G3] Làm thế nào để quay trở lại ứng dụng mới được sử dụng?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/21/2015

 

How to use Quay trở lại với các ứng dụng gần đây được sử dụng

 

             1. Tapimage. Một danh sách các ứng dụng sử dụng gần đây sẽ được hiển thị.
              2. Nhấp vào một biểu tượng để mở ứng dụng, hoặc chạm imageđể trở về màn hình trước đó của bạn.

            

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500