Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi có thể thay đổi vị trí của các nút Home cảm ứng ở phía dưới?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 09/29/2015

 

Bạn có thể tự do di chuyển phím mềm ở dưới cùng của màn hình thuận tiện cho bạn.

 

image

 

 

image How to use 

            1. Trên màn hình Home, vào Apps> Settings> Display> nút Home cảm ứng

             2. Bạn có thể thay đổi vị trí của các Back, Home và nút gần đây như bạn muốn.

             3. Cố gắng thêm các thông báo, Q + Memo, Q Slide, và các nút Window kép với nút Home cảm ứng.

 


             4. Bạn có thể thêm năm nút tối đa.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500