Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào tôi có thể ghi lại âm thanh trên điện thoại của tôi?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 09/29/2015

 

 

image How can I record audio on my phone?

 

            Bạn có thể ghi lại âm thanh và lưu nó để chia sẻ với người khác. Hãy chắc chắn để kiểm tra bao lâu bạn có thể ghi lại. âm thanh

             tập tin được gắn liền với một thông điệp có thể dài 10 phút. Tên tập tin phải ở trong bảng chữ cái 50 ký tự

.

 

 

image How to record

 

   1. Trên màn hình Home, vào Apps> Recording.

 

             2. Tab ● Record để bắt đầu. Khi bạn muốn dừng lại, tab Pause.

 

             3. Để kết thúc, tab nút ■ Stop để tiết kiệm. Một khi các tập tin được lưu, bạn sẽ được chuyển đến màn hình xem trước.

 

             4. Tab Play để kiểm tra ghi âm của bạn

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500