Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Khi đóng cánh dưới tự mở cửa cánh trên

  • Vấn đề về : Cửa
  • Cửa mở quá dễ dàng
  • Hoạt động
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/05/2014

Khi đóng/mở cánh dưới tự mở/đóng cửa cánh trên

1.Tủ lạnh của tôi Khi đóng/mở cánh dưới tự mở/đóng cửa trên như thế bình thường hay không.

2. Tại sao nam châm gioăng cánh cửa hút không chặt ?

3.Tôi phải làm nếu cửa tự mở ra sau đó không đóng lại?

4. Tại sao tủ của tôi Khi đóng/mở cánh dưới tự mở/đóng cửa cánh trên. Nếu so với hãng khác của họ Khi đóng/mở

cánh dưới tự mở/đóng cửa cánh trên chỉ hơn 1cm?

 

Trả lời

1.Nếu cửa trên mở ra sau đó đóng lại thì điều đó bình thường.Giống như mình đóng cửa ra vào phòng thì cửa sổ

 mở do áp suất không khí. Khi đóng cánh dưới không khí sẽ vào ngăn dưới đẩy lên ngăn trên qua đường thông gió

làm cho bị đẩy ra.

2.Nếu nam châm gioăng cánh cửa hút chặt thì mở cửa rất nặng.

3.Ngay lập tức chuyển kỹ thuật viên đến sửa chữa.

4.Cánh Tủ lạnh của LG  đặc điểm thiết kế khác với hãng khác. Chúng tôi đưa ra sản phẩm như vậy để tránh mở

cửa quá nặng. Khi mở cửa nặng sẽ rất khó mở.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500