Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Khi nào sản phẩm bị đọng sương?

  • TS: Đọng sương
  • Đọng sương
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

Khi nào sản phẩm bị đọng sương?

 

 

Lý do

 

Đọng sương xảy ra khi khí nóng và khí lạnh gặp nhau.

Cửa tủ mở và đóng liên tục nhiều lần.

Độ ẩm không khí quá cao.

 

 

Giải pháp

 

Vệ sinh sạch bằng vải sạch.

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500