Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_Vị trí thoát hơi của gioang cửa tủ.

  • Thông số kỹ thuật
  • Hỏi về vị trí mặt phẳng
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

Vị trí thoát hơi của gioang cửa tủ lạnh?

 

 

1. Lý do

 

Khi tủ hoạt động gioang cửa tủ sẽ nóng lên và cong vênh nếu không có lỗ thoát hơi thì tủ sẽ thất thoát lạnh rất lớn vì bị hở.

 

 

2. Kiểm tra như thế nào?

 

Chúng ta có thể thấy vị trí gioang ở góc cánh cửa.

 

 

              

                     

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500