Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Kêu khi mở cửa tủ ?

  • Tiếng ồn
  • Tiếng cót két
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 11/24/2014

 

 

Kêu ra từ bản lề khi mở cửa tủ?

 

 

 

Lý do

 

 Nó kêu do kho dầu mở trên bản lề và cánh cửa.

 

Giải pháp

 

Kiểm tra và cho mỡ vào bản bề nơi kêu.

 

 

 ( chỉ áp dụng mỡ không được tra dầu vào sẽ kêu tiếp)

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500