Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Tấm nhựa bên dưới cửa tủ bị lỏng.

  • Vấn đề về : Cửa
  • Khó mở cửa
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 12/08/2014

 

 

Tấm nhựa bên dưới cửa tủ bị lỏng và rung?

 

 

Chi tiết

 

Tấm nhựa bên dưới cửa tủ bị lỏng và rung. Kiểm tra cố định lại nó

 

                                     Phủ bụi bẩn

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500