Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Làm thế nào để xả tuyết?

  • Sự cố - Làm lạnh
  • Lạnh kém
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Làm thế nào để xả tuyết ?

 

 

Tắt nguồn tủ lạnh.

Dùng nước nóng vệ sinh tẩy tuyết.

Không nên sử dụng vật nhọn tẩy tuyết trên dàn lạnh..

 

  Dàn lạnh tấm     Điều chỉnh nhiệt độ

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500