Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Công suất cầu chì trên vỉ mạch của tủ lạnh.

  • Thông số kỹ thuật
  • Hỏi về công suất
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Công suất cầu chì trên vỉ mạch?

 

 

Lý do

 

Cầu chì có thể hỏng liên quan đến quá dòng.

 

Giải pháp

 

Thật là khó yêu cầu khách hàng thay cầu chì.

Trường hợp này nên gọi KTV bảo hành.

 

 

                       Refrigerator fuse

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500