Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Sử dụng bộ phận làm đá tự động như thế nào?

  • Vấn đề về : Làm đá
  • Không thể tháo được hộc
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 04/10/2015

 

Sử dụng bộ phận làm đá tự động như thế nào?

 

usage Sử dụng
   

                1. Sử dụng bộ làm đá tự động nhu thế nào?

 

how to use Sử dụng như thế nào?

 

                1. Bộ làm đá viên là bộ phận tự động làm đá và cho ra đá 
            2. Một ngày 24 giờ nó sẽ làm đá khoảng 50 --60 viên

              for old models

             → Model cũ
            ①
Cho nước vào khay và sau đó làm đá.

            ② Nhấn khay để lấy.

 

       how to dispense ice cubes

           → Sử dụng như thế nào.

                Đá có thể không làm được do đặt vào đó quá đầy hoặc thời gian quá thấp. Mất khoảng 03 giờ để tủ hoạt động làm đá được.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500