Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh đầy thực phẩm?

  • Chức năng thông minh
  • Bảo quản thực phẩm
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 04/10/2015

Tủ lạnh đầy thực phẩm?

 

 

Symptom Hiện tượng

 

                1. Không lưu thông khí lạnh tốt

 

Cause Lý do

 

               1. Thực phẩm đặt trước cửa gió của tủ trong ngăn lạnh

How to fix Hướng xử lý như thế nào?

 

               1. Thực phẩm nên đặt vào tủ khoảng 60% công suất tủ 

           2. Đặt thực phẩm tránh các cửa gió lưu thông trong tủ
           3. Tăng thực phẩm chứa sẽ tăng công suất tiêu thụ điện năng.

             air outlet

                                                        [ các cửa gió]

       storing food

                                                 [Quá đầy thực phẩm]

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500