Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi có thể đặt vài đồ đạc trên đầu tủ được không?

  • Tiếng ồn
  • Tiếng kêu khác
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 06/29/2015

 

Tôi có thể đặt vài đồ đạc trên đầu tủ được không?

 

Symptom Hiện tượng

 

             1. Tủ lạnh kêu ồn

 

Cause Lý do

 

             1. Đặt đồ đạc trên đầu tủ

             2. Tiếng ồn lớn khi tủ vận hành

 

How to fix Xử lý

 

             1. Lấy hết đồ để trên đầu tủ xuống.

                   Objects on top or on the sides of a refrigerator can cause vibration or malfunction.

 

Không được để đồ đạc trên tủ

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500