Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Có mùi thực phẩm khi mở cửa tủ lạnh?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

 

Có mùi thực phẩm khi mở cửa tủ lạnh?

Symptom Hiện tượng

   

             1. Có mùi khi mở cửa tủ lạnh       

Cause Lý do

   

            1. Các thực phẩm không đặt trong hộp, đồ chứa hợp lý, để tràn lan trên các khay tủ.

How to fix Xử lý

 

           1. Sắp xếp và đặt thực phẩm trong các ngăn chứa, vật dụng chuyên nghiệp. Lau chùi vệ sinh tủ sạch sẽ  

       

 

          before   after

                         Trước                                      [Sau]

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500