Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bạn làm gì nếu đèn hiển thị hoặc đèn trong tủ không sáng?

  • TS: Các vấn đề nguồn
  • Không nguồn
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Bạn làm gì nếu đèn hiển thị hoặc đèn trong tủ không sáng?(Side-by-side/household/commercial refrigerator, freezer)

symptom Hiện tượng

 

              ■ Tủ lạnh không hiển thị 

potential cause Nguyên nhân

 

               1. Điện nguồn không cấp cho tủ.

               2. Tiếp xúc giắc cắm dây nguồn kém

            

how to fix Xử lý

 

 1.Kiểm tra giắc cắm và làm cho nó tiếp xúc tốt hơn.

right/wrong way to plug

  2. Điều chỉnh tiếp xúc ổ cắm.

grounded outlet  

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500