Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màu cánh cửa khác do đâu?

  • Vấn đề về : Cửa
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Màu cánh cửa khác do đâu?

 

symptom Hiện tượng

            ■ Màu cánh cửa khác nhau

 

potential cause Nguyên nhân

             Màu hai cánh khác nhau do thay đổi đèn, cánh cửa hoen ố...

 

 

 

how to fix Xử lý

 

1. Chỉnh đèn, kiểm tra cẩn thận màu cánh cửa, nếu vẫn thấy quá khác nhau, liên lac SVC để giải quyêt.

outlook of a door

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500