Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

CB nhà tôi bị nhảy (tắt), tôi làm thế nào?

  • Làm thế nào để cài đặt và Vận hành…
  • bảo dưỡng
  • Hoạt động
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

CB nhà tôi bị nhảy (tắt), tôi làm thế nào? (Standard refrigerator)

symptom Hiện tượng

           ■ Cầu chì tủ bị hỏng, CB nhảy (tắt)

cause Nguyên nhân

           ■ Cầu chì là thiết bị bảo vệ  sử dụng trên vĩ mạch của tủ. Khi tủ có vấn đề chạm tủ hoặc quá dòng cầu chì sẽ nổ làm nhảy CB.

how to fix  Xử lý như thế nào?

              Gọi đến bảo hành LG và yêu cầu kiểm tra cẩn thận và sửa chữa.

              fuse

                < Refrigerator fuse >

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500