Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cửa tủ mở quá dễ dàng

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Hiện tượng

Cửa tủ bị nghiêng trở lại khi mở


 Khắc phục

Nhiều lúc cửa dễ mở, điều đó không có nghĩa là nó bị hỏng.
Với cửa được đóng chặt, chiều cao tủ được điều chỉnh bằng việc xiết chặt ốc vít ở dưới chân.

Theo đó, khi có nhiều thức ăn trong khay để rau, cửa tủ sẽ nặng hơn và dễ làm cửa mở.


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500